MalPCiDAC (MALAYSIAN POLYTECHNIC CIVIL DEFENCE ANNUAL CAMP) 2018

  •        MalPCiDAC (MALAYSIAN POLYTECHNIC CIVIL DEFENCE ANNUAL CAMP) adalah merupakan acara tahunan Pelatih Angkatan Pertahanan Awam Politeknik Malaysia. Program ini dilaksanakan bagi menghimpunkan dan melatih anggota pelatih Pertahanan Awam Politeknik Malaysia dengan ilmu-ilmu pertahanan awam mengikut silibus yang telah ditetapkan. Melalui program ini juga dapat melahirkan satu pasukan pelatih Pertahanan Awam Politeknik Malaysia serta modal insan yang bersedia dan mampu berjasa kepada bangsa dan negara.